Asiakkaan yhteystiedot ja lasku

Pidä yhteystiedot ajan tasalla – myös silloin, kun käytössä on e-lasku. Tarvitsemme aina ajantasaisen osoitteen, jotta lähettämämme posti löytää perille esimerkiksi asiakastiedotteet hinnoista, sopimusehdoista tai yleisistä toimitusehdoista.

E-laskutietojen päivittäminen, eli irtisanominen tai pankin vaihto, tapahtuu pankin tai verkkopankin kautta. Pankin vaihtuessa irtisano ensin edellisenä päivänä vanhassa pankissa tehty sopimus ja tilaa uusi e-lasku uuden pankin kautta. E-laskun tilaamisessa käytä asiakasnumeroa (lyhyempi numero vesilaskussa).

Laskutuksen suunniteltu aikataulu 2019
Linkki: Vesi- ja jätevesihuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Kaikkia asiakkaita laskutetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Alla on suunniteltu aikataulu laskutukseen. Aikatauluun voi tulla muutoksia esimerkiksi lomien takia.

jakso/ajalle luenta* lasku lähtee eräpäivä
1./ 1.1.-31.3. vk 13 vk 14 noin 5.-15.5.
2./ 1.4.-30.6. vk 26 vk 27 noin 5.-15.8.
3./ 1.7.-30.9. vk 39 vk 40 noin 5.-15.11.
4./ 1.10.-31.12. vk 52 vk 1-2 noin 5.-15.2.

Keuruun Vesi lukee etäluettavat mittarit ”luentaviikolla”. Älä ilmoita etäluettavan vesimittarin tietoja Kulutus-Webin kautta.

* Mekaanisen mittarin lukeman ilmoittaminen. Jos haluat (ei ole pakko) ilmoita mekaanisen vesimittarin lukeman ”luentaviikolla”. Mekaanisen mittarin talouksiin lähetämme vesimittarilukukortin joko kesäkuun alkupuolella tai joulukuun alkupuolella. Asiakkaan velvollisuus on sopimusehtojen mukaan ilmoittaa vesimittarilukema vähintään kerran vuodessa.

Maksukehotukset
Maksukehotuksia lähetään kaksi kappaletta (5,00 €/kpl, hinnasto 11 §).
Maksukehotus 1
Lähtee noin 14 vuorokautta vesilaskun eräpäivästä.
Ilmoitetaan veden toimituksen katkaisupäivät.
Maksukehotus 2
Lähtee noin 14 vuorokautta ennen veden toimituksen katkaisupäivää.
Ilmoitetaan veden toimituksen katkaisupäivä.

Veden toimitus voidaan katkaista, kun ensimmäisen maksukehotuksen päiväyksestä on kulunut:
¤ viisi viikkoa, jos laskun summa on 170 euroa tai yli 170 euroa
¤ kolme kuukautta, jos laskun summa on alle 170 euroa

Ulosotto
Laskut siirtyvät ulosottoon veden toimituksen katkaisupäivän jälkeen.

VEDEN TOIMITUKSEN KATKAISU
Veden toimittaminen katkaistaan ilmoitettuna päivän tai sen jälkeen, eikä siitä ilmoiteta muutoin kuin maksukehotteilla. Maksukehotteita lähetetään asiakkaalle enintään kaksi kappaletta. OTA YHTEYTTÄ JOS MAKSAT MYÖHÄSSÄ OLEVAN LASKUN SULKUPÄIVÄNÄ, SILLÄ MAKSU NÄKYY RESKONTRASSAMME 1-2 PÄIVÄN VIIVEELLÄ.

Lisätietoja palvelun keskeyttämisestä löytyy
Vesihuoltolaitoksen yleisistä toimitusehdoista
kohta 3.10 Palvelun keskeyttämien
kohta 3.11 Kuluttajaa koskeva erityisehto
Ota yhteyttä jos sinulla on kohdan 3.11 tapaisia maksuvaikeuksia.

Erimielisyydet maksuasioissa
Katso lisätiedot yhteystietojen alta, otsikko riita-asiat.

 

Päivitetty 29.1.2019 / 5.6.2019