Jäteveden laatu

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailusta vastaa Keski-Suomen ympäristökeskus. Näytteet kerätään tulevasta ja lähtevästä jätevedestä Jaakonsuon jätevedenpuhdistamolta kerran kuukaudessa ja Pihlajaveden pienjätevedenpuhdistamolta neljä kertaa vuodessa.

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon tarkkailuraportit

Puhdistamoraportti 3/2018 (pdf)

Puhdistamoraportti 2/2018 (pdf)

Puhdistamoraportti 1/2018 (pdf)

Vuosiraportti 2017 yhdistelmätaulukko (pdf)

Jaksoraportti 2017 yhdistelmätaulukko (pdf)

Puhdistamoraportti 14/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 13/2017 (pdf)
KVVY:n raporttinumeroinnissa on virhe, tämän pitäisi olla raportti nro 12. Syynä lienee se, että raportti 11 oli jouduttu tekemään kahteen kertaan, koska ensimmäisessä oli tekstivirhe, joten automaattinen numerointi antaa nyt numeron 13.

Puhdistamoraportti 11/2017 (pdf)

Jaksoraportti 1.7. – 30.9.2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 10/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 9/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti, liete 14.9.2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 8/2017 (pdf)

Käyttötarkkailun yhteenveto vuodelta 2016, 17.8.2017 (pdf)

Yhdistelmätaulukko 1.4. – 30.6.2017 (pdf)

Yhdistelmätaulukko 1.1. – 31.3.2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 7/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 6/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 5/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti, liete 24.5.2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 4/2017 (pdf)

Yhdistelmätaulukko vuosi 2016 (pdf)

Yhdistelmätaulukko jaksot 1-4 2016 (pdf)

Käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2015, 11.8.2016 (pdf)

Pihlajaveden jätevedenpuhdistamon tarkkailuraportit

Puhdistamoraportti 1/2018 (pdf)

Puhdistamoraportti 4/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 3/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 2/2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 1/2017 (pdf)

Jaksoraportti 1-12/2016 10.1.2017 (pdf)

Puhdistamoraportti 4/2016 29.10.2016 (pdf)

Puhdistamoraportti 3/2016 (pdf)

Puhdistamoraportti 2/2016 (pdf)

Puhdistamoraportti 1/2016 (pdf)