LIITTYMÄ

Asiaa uudelle liittyjälle sekä tonttijohtojen saneeraajalle.