Maksut

Käytämme liittymismaksun laskemiseen kerrosalaa.
Voit laskea liittymismaksun suuruuden käyttämällä Excel-taulua Liittymismaksu
Ohje: Taulussa voi muuttaa kerrosalaa, mutta ei muita tietoja.
Kaikki tontille rakennettava kerrosala (ylä-ala-pohjakerros, talousrakennus, sauna ym. rakennukset) on otettava huomioon.

Liittymismaksu (hinnasto 1 §)
Talojohdon rakentamiskorvaus (hinnasto 2 §)
Asemakaava-alueen ulkopuolella eri maksuperusteet
Muut mahdolliset hinnaston mukaiset maksut

 

Muut maksut muilta (Keuruun Vesi ei tee eikä laskuta näitä töitä)

Näihin kannattaa varautua
– maanrakennustyöt (kaivaminen, peittäminen)
– jätevesiputken asentaminen ja liittäminen
– kiinteistökohtainen pumppaamo (kaikki eivät tarvitse)