Suomen rakentamismääräyskokoelma

Finlexin sivuille pääsee alla olevista linkeistä.

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, muutos 9.11.2010. Kumottu.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/36380

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 24.1.2007, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007. Kumottu.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/28208

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Voimassa 1.1.2018 alkaen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171047

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja ajankohtaiset muutokset löytyvät myös ympäristöministeriön sivuilta, jonne pääsee alla olevasta linkistä.

http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma

 

Päivitetty 28.1.2019