Suomen rakentamismääräyskokoelma

Finlexin sivuille pääsee alla olevista linkeistä.

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, muutos 9.11.2010

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/36380

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 24.1.2007, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/28208

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja ajankohtaiset muutokset löytyvät myös ympäristöministeriön sivuilta, minne pääsee alla olevasta linkistä. Vesihuollon määräykset löytyvät kohdasta D1.

http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma