Toiminta-alue

Vesihuoltolaki
7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Keuruun kaupunginhallitus (14.12.2010 § 311) on hyväksynyt Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet 1.2.2011 alkaen.

Toiminta-aluekartat löytyvät Keuruun kaupungin verkkosivuilta tai linkistä https://www.keuruu.fi/asuminen-ymparisto/vesi-ja-jatevesi/keuruun-veden-talousveden-ja-jateveden-toiminta-alueet.

 

Päivitetty 3.1.2019