Toiminta-alue

Vesihuoltolaki
7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Keuruun kaupunginhallitus (14.12.2010 § 311) on hyväksynyt Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet 1.2.2011 alkaen.

Toiminta-aluekartat löytyvät täältä
siirtyy Keuruun kaupungin internetsivuille kohtaan
Asukkaat
-> Asuminen ja rakentaminen
-> Vesihuolto ja jätevesi
-> Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet