Tonttijohdot

Tonttivesijohto ja tonttiviemäri liitospaikkaan asti ovat kiinteistön kunnossapitovastuulla. Tonttivesijohto on vesilaitoksen runovesijohdon ja vesimittarin välinen johto, jonka liitospaikka on runkovesijohdossa.

Jätevesiviemärin tonttijohto on vesilaitoksen runkoviemärin ja rakennuksen välinen johto, jonka liitospaikka on runkoviemärissä.

Tonttisulkuventtiili on kiinteistön omaisuutta. Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä tonttisulun sijainnista esimerkiksi mahdollisten vuotojen varalta.

Tonttivesijohto ja tonttiviemäri = teidän omat vesi- ja viemäriputket
Runkovesi- ja runkoviemärijohto = vesilaitoksen vesi- ja viemäriputket
Liitospaikka = kohta jossa teidän putket on liitetty meidän putkiin
Tonttisulkuventtiili = teidän omaisuutta ja kunnossapitovastuulla

 

Päivitetty 30.1.2019